Bericht aan de artsen

De artsen vinden hierbij de kiezerslijst zoals ze door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering werd vastgesteld op 05 maart 2018.

Er zijn twee kiescolleges : het College van de huisartsen en het College van de artsen-specialisten.

De lijst kan worden geconsulteerd per RIZIV-identificatienummer.

De kiezerslijst kan worden geconsulteerd door de artsen gedurende de periode van 07 maart 2018 tot en met 21 maart 2018. De arts die bezwaar wenst aan te tekenen kan daartoe een aangetekend schrijven met zijn grieven en desgevallend met zijn verzoek onder een andere taalrol op de kiezerslijst te worden ingeschreven richten aan de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. Dit aangetekend schrijven moet door de postdiensten zijn afgestempeld ten laatste op 23 maart 2018 en gericht zijn aan:


RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Dienst voor geneeskundige verzorging

T.a.v. de heer H. De Ridder

Leidend ambtenaar

Tervurenlaan 211

1150 BRUSSEL


Het is de voornoemde Leidend ambtenaar die de bezwaarschriften zal onderzoeken en binnen de vijftien dagen na ontvangst per aangetekende brief kennis zal geven van zijn beslissing.