Detail Codenummer pseudonomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N01
Vanaf
14/03/2020
Raadplegingen, bezoeken en adviezen van artsen
N 26
Vanaf
14/03/2020
  • N = 2 (14/03/2020)
  • Inhoud
  • Pseudonomenclatuur
  • Diverse
  • Tijdelijke verstrekkingen in het kader van een epidemie
  • COVID-19: Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysieke aanwezigheid
  • Artsen
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.