Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Rubriek
N14
Vanaf
1/04/1985
Anesthesiologie
K 36
Vanaf
1/04/1985
  • K = 1,620619 (1/01/2020)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 3. Anesthesiologie
  • Art. 12.
  • § 1. Honoraria voor de geneesheren-specialisten voor anesthesie
  • a) Anesthesie verricht tijdens een verstrekking
  • Algemene, rachi-, epidurale of plexus brachialisanesthesie verricht tijdens een verstrekking
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.