Gecoördineerde tekstversies

211260
Bijkomend honorarium bij de verstrekking 211245, enkel aanrekenbaar door de geneesheer- specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg die daadwerkelijk, persoonlijk, de intramurale medische permanentie voor de erkende functie intensieve zorg waarneemt tussen 21 u. 's avonds en 8 u. ’s morgens
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.