Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N12
Vanaf
1/12/2012
Reanimatie
N 63,5
Vanaf
1/12/2012
  • N = 0,781133 (1/01/2021)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 4. Reanimatie
  • Art. 13.
  • § 1. B. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en uitsluitend verricht in de lokalen van een erkende functie intensieve zorg
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.