Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena interna en/of externa

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.