Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)

Reducerende gastroplastie (Mason, Sleeve) (ter behandeling van obesitas), door laparoscopie

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.