Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)

Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale, femorale of obturatorhernia

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.