Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Volledige chirurgische behandeling met wegnemen van het omentum, resectie van alle tumorgeinvadeerde organen en een minutieuze cytoreductieve debulking van het peritoneum

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A14D_08 1/04/2010 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 14d PDF
A14D_08 1/04/2010 1,00 De tegemoetkoming voor verstrekking 244952-244963 is enkel verschuldigd voor de hiernavermelde indicaties in zoverre dat deze niet gepaard gaan met extra-abdominale aantasting : PDF
A14D_08 1/04/2010 2,00 a) peritoneale carcinomatosis door colorectaal carcinoom; PDF
A14D_08 1/04/2010 3,00 b) peritoneale carcinomatosis door appendixcarcinoom; PDF
A14D_08 1/09/2017 4,00 c) peritoneale carcinomatosis door maagcarcinoom; PDF
A14D_08 1/09/2017 5,00 d) peritoneale carcinomatosis door ovariumcarcinoom; PDF
A14D_08 1/09/2017 6,00 e) pseudomyxoma peritonei; PDF
A14D_08 1/09/2017 7,00 f) mesothelioma. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.