Gecoördineerde tekstversies

244974
Peroperatieve hyperthermische intraperitoneale chemotherapeutische spoeling (HIPEC), aanvullend op verstrekking 244952-244963, voor het geheel van de spoelingen
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.