Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)

Peroperatieve hyperthermische intraperitoneale chemotherapeutische spoeling (HIPEC), aanvullend op verstrekking 244952-244963, voor het geheel van de spoelingen

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.