Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Plastie voor dermatochalasis van het bovenste ooglid, per ooglid

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.