Diverse info toegewezen aan het codenummer

Secundaire cataract

Type Info Info Detail Info  
Ultrakorte omschrijving van het codenummer 2AIR CATARACT Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer CATARACT SECOND Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 246632 - 246643
Het effectief overeenstemmend codenummer 246632
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 2 Gehospitaliseerd
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 246632 - 246643
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 246632
Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur
Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur PDF
Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende in % 0 PDF
Specificatie van de limitatieve lijst Lijst/Liste_B Weerhouden RIZIV-codes bij de identificatie van de oneigenlijke klassieke ziekenhuisverblijven PDF
tijd in minuten 110 PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde PDF
Basisgegeven voor facturatie Coëfficientgetal/nombre-coefficient Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen PDF
Basisgegeven voor facturatie 785013 Het betreft een regularisatiecode facturatie
Coëfficiëntgetal van het codenummer : categorie CAT_N>=100 Categorie N >= 100
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.