Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Secundaire cataract

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A_IMP_A§04 1/07/2014 0,00 VERGOEDINGSVOORWAARDEN IMPLANTATEN PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 0,10 Gelinkte verstrekking(en) : PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 0,20 150614 - 150625 PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 0,30 150636 - 150640 PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 1,00 Teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te kunnen genieten voor de verstrekkingen betreffende de visco-elastische producten moet aan volgende voorwaarden worden voldaan : PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 2,00 1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 3,00 Niet van toepassing. PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 4,00 2. Criteria betreffende de rechthebbende PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 5,00 Niet van toepassing. PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 6,00 3. Criteria betreffende het hulpmiddel PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 7,00 Niet van toepassing. PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 8,00 4. Aanvraagprocedure en formulieren PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 9,00 Niet van toepassing. PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 10,00 5. Regels voor attestering PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 11,00 5.1. Cumul en non-cumulregels PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 12,00 De verstrekkingen 150614-150625 en 150636-150640 zijn onderling niet cumuleerbaar. PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 13,00 5.2. Andere regels PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 14,00 De verstrekkingen 150614-150625 en 150636-150640 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering naar aanleiding van volgende verstrekkingen: 245055 - 245066, 245070 - 245081, 246013 - 246024, 246035 - 246046, 246050 - 246061, 246072 - 246083, 246094 - 246105, 246116 - 246120, 246131 - 246142, 246153 - 246164, 246175 - 246186, 246190 - 246201, 246212 - 246223, 246514 - 246525, 246551 - 246562, 246573 - 246584, 246595 - 246606, 246610 - 246621, 246632 - 246643, 246654 - 246665, 246676 -246680, 246794 - 246805, 246816 - 246820, 246831 - 246842, 246853 - 246864, 246890 - 246901, 246912 - 246923, 246934 – 246945, 247575 - 247586, 247590 - 247601, 247612 -247623, 247634 - 247645, 247656 - 247660 en 247553 – 247564, vermeld in artikel 14, h), van de nomenclatuur. PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 15,00 De verstrekking 150614-150625 en 150636-150640 kan slechts eenmaal per ingreep per oog worden geattesteerd. PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 16,00 5.3. Derogatie van de attesteringsregels PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 17,00 Niet van toepassing. PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 18,00 6. Resultaten en statistieken PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 19,00 Niet van toepassing. PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 20,00 7. Allerlei PDF
A_IMP_A§04 1/07/2014 21,00 Niet van toepassing. PDF
A16§6 1/06/2017 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 16 PDF
A16§6 1/06/2017 1,00 § 6. In afwijking van § 5 kan bij de verstrekkingen 246595-246606, 246610-246621, 246632-246643 en 246912-246923 geen operatieve hulp aangerekend worden behalve indien deze verricht wordt door een geneesheer-specialist in opleiding voor oftalmologie. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.