Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)

Gecombineerde ingreep voor corneatransplantatie en extractie van ooglens, ongeacht de techniek, inclusief het afnemen van de ent en het eventueel inplanten van een intra-oculaire lens

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.