Diverse info toegewezen aan het codenummer

Intavitreale injectie uitgevoerd in strict aseptische omstandigheden

Type Info Info Detail Info  
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 2 Gehospitaliseerd
Ultrakorte omschrijving van het codenummer INTAVITREALE.INJ Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer INJ.INTRAVITREENNE Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 248334 - 248345
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 248334 - 248345
Het effectief overeenstemmend codenummer 248334
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 248334
Een maximum aantal van de verstrekkingen mag worden aangerekend per oog 8 Het eerste jaar PDF
Een maximum aantal van de verstrekkingen mag worden aangerekend per oog 6 Het tweede jaar PDF
Een maximum aantal van de verstrekkingen mag worden aangerekend per oog 4 Vanaf het derde jaar PDF
Indexcijfer : 1,0125 Indexering van de waarde van de sleutelletter 01/01/2020 PDF
Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 PDF
Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur
Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur PDF
Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende in % 0 PDF
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie artsen deel 03 : Gynecologie en verloskunde/Oftalmologie/Otorhinolaryngologie/Urologie
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie : Totaalgroep van de Artsen
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde PDF
Basisgegeven voor facturatie Coëfficientgetal/nombre-coefficient Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen PDF
Basisgegeven voor facturatie 785013 Het betreft een regularisatiecode facturatie
Basisgegeven voor facturatie Artsen_Médecins Sector boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Heelkunde_Chirurgie Boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Oftalmologie : N 125 en minder_Ophtalmologie : N 125 et moins Detail boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie 05563 Code boekhoudgroep
Coëfficiëntgetal van het codenummer : categorie CAT_N>=100 Categorie N >= 100
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.