Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Intavitreale injectie uitgevoerd in strict aseptische omstandigheden

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A14_0 1/02/2016 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 14 PDF
A14_0 1/02/2016 1,00 Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de specialismen die tot de uitwendige pathologie behoren : PDF
I14h_001 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14h - REGEL 01 PDF
I14h_001 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14h_001 13/03/2002 2,00 Hoe moet de curettage van een wonde aan het hoornvlies worden getarifeerd ? PDF
I14h_001 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14h_001 13/03/2002 4,00 De verstrekking is niet vergoedbaar. PDF
I14h_004 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14h - REGEL 04 PDF
I14h_004 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14h_004 13/03/2002 2,00 Hoe dienen de volgende verstrekkingen te worden aangerekend : PDF
I14h_004 13/03/2002 3,00 1° cryotherapie van een hernia iridis; PDF
I14h_004 13/03/2002 4,00 2° cryotherapie van herpes cornea; PDF
I14h_004 13/03/2002 5,00 3° cryotherapie van een glaucoma ? PDF
I14h_004 13/03/2002 6,00 ANTWOORD PDF
I14h_004 13/03/2002 7,00 Er dient als volgt te worden getarifeerd : PDF
I14h_004 13/03/2002 8,00 1° 246050 - 246061 Exeresis van een tumor van hoornvlies of van bulbair bindvlies N 100, ongeacht het aantal zittingen; PDF
I14h_004 13/03/2002 9,00 2° 246190 - 246201 Cauteriseren met vuur van hoornvliesletsel N 40; PDF
I14h_004 13/03/2002 10,00 3° 246875 - 246886 Cryotherapie van degeneratieve chorioretinale letsels N 200. PDF
I14h_005 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14h - REGEL 05 PDF
I14h_005 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14h_005 13/03/2002 2,00 Hoe moet het opnieuw doordringbaar maken van de traanwegen bij een kind ouder dan 4 jaar volgens de techniek van Lavergne en Lepage worden aangerekend ? PDF
I14h_005 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14h_005 13/03/2002 4,00 Die verstrekking mag worden getarifeerd onder nr. 255592 - 255603 Trepanatie van kaakbeensinus langs meatus inferior, operatie van Claoué K 120. PDF
I14h_007 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14h - REGEL 07 PDF
I14h_007 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14h_007 13/03/2002 2,00 Cerclage van de oogleden met een siliconedraad die wordt verricht als behandeling van een verlamming van de oogleden voortkomend uit een verlamming van de nervus facialis. PDF
I14h_007 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14h_007 13/03/2002 4,00 De verrichte ingreep, die niet wordt beoogd door verstrekking nr. 245814 - 245825 Ptosis (techniek van Blaskovicz of soortgelijke) N 325, moet worden getarifeerd onder nr. 245792 - 245803 Blefarorrhafie of tarsorrhafie N 125. PDF
I14h_009 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14h - REGEL 09 PDF
I14h_009 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14h_009 13/03/2002 2,00 Adapto- elektroretinografie of dynamische elektroretinografie, d.w.z. het registreren van de werkingspotentialen van de retina, opgewekt door lichtstimulatie gedurende een periode van aanpassing aan de duisternis na verblinding. PDF
I14h_009 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14h_009 13/03/2002 4,00 Bedoeld onderzoek moet worden getarifeerd onder nr. 248511 - 248522 Curve van retinale adaptatie met adaptometer van Goldmann - Weekers of gelijkaardig toestel + grafiek N 45. PDF
I14h_010 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14h - REGEL 10 PDF
I14h_010 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14h_010 13/03/2002 2,00 Mogen de door een orthoptist verrichte orthoptie-oefeningen door de geneesheer-oftalmoloog die toezicht uitoefent op de behandeling bij de verzekering in rekening worden gebracht onder nr. 102012 Raadpleging, in zijn spreekkamer, van een geneesheer-specialist... N 8 ? PDF
I14h_010 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14h_010 13/03/2002 4,00 Neen, de door de orthoptist verrichte orthoptie-oefeningen mogen door de geneesheer niet worden getarifeerd onder nr. 102012 N 8. PDF
I14h_011 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14h - REGEL 11 PDF
I14h_011 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14h_011 13/03/2002 2,00 Mag het onderzoek van het gezichtsveld met het toestel van Friedmann, worden geattesteerd onder het nummer 248813 - 248824 Kwantitatieve perimetrie met de perimeter van Goldmann of soortgelijke met grafiek en conclusie N 20 ? PDF
I14h_011 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14h_011 13/03/2002 4,00 Het onderzoek van het gezichtsveld met het toestel van Friedmann mag niet worden geattesteerd onder het nummer 248813 - 248824 Kwantitatieve perimetrie met de perimeter van Goldmann of soortgelijke met grafiek en conclusie N 20. Dat toestel is niet « gelijkaardig » aan het toestel van Goldmann. PDF
I14h_011 13/03/2002 5,00 Dat onderzoek is gedekt door het eventuele honorarium voor raadpleging van de geneesheer-specialist voor oftalmologie. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.