Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Intavitreale injectie uitgevoerd in strict aseptische omstandigheden

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A14H§1_06 1/12/2008 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 14h PDF
A14H§1_06 1/12/2008 1,00 In geval de injectie wordt toegediend voor de behandeling van subretinale neovascularisatie wordt de verstrekking 248334-248345 enkel vergoed indien aan de volgende toepassingsregels voldaan wordt : PDF
A14H§1_06 1/04/2019 2,00 1° de diagnose dient te steunen op de resultaten van volgende onderzoeken : PDF
A14H§1_06 1/04/2019 3,00 a) onderzoek van de gezichtsscherpte; PDF
A14H§1_06 1/04/2019 4,00 b) onderzoek van het voorste en achterste oogsegment (biomicroscopie en oogfundus); PDF
A14H§1_06 1/04/2019 5,00 c) OCT (optical coherence tomography) of vergelijkbare methode; PDF
A14H§1_06 1/04/2019 6,00 d) fluorescentie-angiografie; PDF
A14H§1_06 1/04/2019 8,00 2° de eerste drie injecties worden enkel vergoed indien er aan alle hier navermelde voorwaarden is voldaan : PDF
A14H§1_06 1/12/2008 9,00 a) recente (minder dan 6 maanden) visusdaling waarbij de visus nog minstens 1/20 bedraagt; PDF
A14H§1_06 1/04/2019 10,00 b) vaatnieuwvorming in een actief stadium; PDF
A14H§1_06 1/12/2008 11,00 c) netvliesoedeem aangetoond met behulp van OCT (optical coherence tomography) of vergelijkbare methode; PDF
A14H§1_06 1/12/2008 13,00 3° de vierde en volgende injecties worden enkel vergoed op voorwaarde dat de visus niet onder 1/10 valt. Het voldoen aan deze voorwaarde dient aangetoond voorafgaand aan elke volgende injectie; PDF
A14H§1_06 1/04/2019 14,00 4° gerekend vanaf de datum van de eerste injectie, wordt het totaal aantal vergoedbare injecties beperkt tot 30 per oog gespreid over een periode van 6 jaar en 4 per jaar en per oog vanaf het zevende jaar; PDF
A14H§1_06 1/12/2008 15,00 5° de subjectieve en objectieve gegevens in verband met de diagnose van subretinale neovascularisatie en het gunstig reageren op de daarvoor ingestelde behandeling, worden bewaard in het medisch dossier van de patiënt. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.