Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Intavitreale injectie uitgevoerd in strict aseptische omstandigheden

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.