Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N28
Vanaf
1/04/1985
Otorhinolaryngologie
K 100
Vanaf
1/04/1985
  • K = 1,770476 (1/01/2021)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 5. Heelkunde
  • Art. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de specialismen die tot de uitwendige pathologie behoren
  • i) de verstrekkingen die tot het specialisme otorhinolaryngologie (DL) behoren
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.