Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Resectie of omkeren van tunica vaginalis

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.