Diverse info toegewezen aan het codenummer

Afzonderlijke vervanging van een insert in polyethyleen van een totale heupprothese

Type Info Info Detail Info  
Ultrakorte omschrijving van het codenummer AFZ.VV.INS.POL.HEUPP Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer RP.ISL.POL.PR.HANCHE Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 278994 - 279005
Het effectief overeenstemmend codenummer 278994
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 2 Gehospitaliseerd
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 278994 - 279005
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 278994
Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 PDF
Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur
Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur PDF
Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende in % 0 PDF
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie artsen deel 04 : Operatieve hulp/Stomatologie/Orthopedie/Transplantaties/Radiotherapie en radiumtherapie/Nucleaire geneeskunde in vivo
tijd in minuten 250 PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde PDF
Basisgegeven voor facturatie Coëfficientgetal/nombre-coefficient Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen PDF
Basisgegeven voor facturatie 785013 Het betreft een regularisatiecode facturatie
Basisgegeven voor facturatie Artsen_Médecins Sector boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Heelkunde_Chirurgie Boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Orthopedie : N 599 en minder_Orthopédie : N 599 et moins Detail boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie 05596 Code boekhoudgroep
Coëfficiëntgetal van het codenummer : categorie CAT_N>=100 Categorie N >= 100
Indexcijfer : 1 Geen indexering
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.