Diverse info toegewezen aan het codenummer

Vervanging van acetabulaire of femurcomponent van een totale heupprothese

Type Info Info Detail Info  
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 1 Ambulant
Ultrakorte omschrijving van het codenummer VV.COMP.TOT.HEUPPR Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer RP.CMP.PR.TOT.HANCH Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 279016 - 279020
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 279016 - 279020
Het effectief overeenstemmend codenummer 279020
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 279020
Indexcijfer : 1,0125 Indexering van de waarde van de sleutelletter 01/01/2020 PDF
Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 PDF
Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur
Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur PDF
Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende in % 0 PDF
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie artsen deel 04 : Operatieve hulp/Stomatologie/Orthopedie/Transplantaties/Radiotherapie en radiumtherapie/Nucleaire geneeskunde in vivo
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie : Totaalgroep van de Artsen
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde PDF
Basisgegeven voor facturatie Coëfficientgetal/nombre-coefficient Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen PDF
Basisgegeven voor facturatie 785013 Het betreft een regularisatiecode facturatie
Basisgegeven voor facturatie Artsen_Médecins Sector boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Heelkunde_Chirurgie Boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Orthopedie : N 600 en meer_Orthopédie : N 600 et plus Detail boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie 05597 Code boekhoudgroep
Coëfficiëntgetal van het codenummer : categorie CAT_N>=100 Categorie N >= 100
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.