Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)

Vervanging van acetabulaire of femurcomponent van een totale heupprothese

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.