Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Vervanging van acetabulaire of femurcomponent van een totale heupprothese

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A14_0 1/02/2016 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 14 PDF
A14_0 1/02/2016 1,00 Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de specialismen die tot de uitwendige pathologie behoren : PDF
A14K§1_11 1/01/2014 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 14k PDF
A14K§1_11 1/01/2014 1,00 De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 275273 – 275284, 276636 – 276640, 277336 - 277340, 277351 – 277362, 277476 – 277480, 300252 - 300263, 300274 - 300285, 300296 - 300300, 300311 - 300322, 300392 – 300403 en 300414 – 300425 zijn niet onderling cumuleerbaar, noch met andere in dezelfde streek verrichte bloedige orthopedische verstrekkingen, met uitsluiting van de gipstoestellen. PDF
I14k_001 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 01 PDF
I14k_001 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_001 13/03/2002 2,00 Op welke basis dient de hierna beschreven ingreep te worden getarifeerd : interne parapatellaire arthrotomie : de meniscus is onbeschadigd en verscheidene calcificaties die diep in de intercondylaire ruimte vastzitten, worden weggenomen ? PDF
I14k_001 13/03/2002 3,00 Bij een tweede externe verticale parapatellaire incisie worden nog verscheidene calcificaties en de meniscus externus waarvan de voorste hoorn gedegenereerd en verbeend is, weggenomen. PDF
I14k_001 13/03/2002 4,00 ANTWOORD PDF
I14k_001 13/03/2002 5,00 In de uitgevoerde ingreep is voorzien onder nr. 290113 - 290124 Zogenoemde totale synovectomie van de knie N 300. PDF
I14k_001 13/03/2002 6,00 Er moet worden onderstreept dat de verstrekking de hele heelkundige bewerking dekt : de meniscectomie mag niet worden bijgetarifeerd. PDF
I14k_002 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 02 PDF
I14k_002 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_002 13/03/2002 2,00 Wat moet worden aangerekend wanneer beentransplantaties worden verricht wegens pseudoarthrosis : PDF
I14k_002 13/03/2002 3,00 1. Het nemen van transplantaten, bijvoorbeeld ter hoogte van het heupbeen PDF
I14k_002 13/03/2002 4,00 2. de osteosynthese van het been PDF
I14k_002 13/03/2002 5,00 3. het gipsverband ? PDF
I14k_002 13/03/2002 6,00 ANTWOORD PDF
I14k_002 13/03/2002 7,00 Wanneer een beentransplantatie wordt verricht wegens pseudoarthrosis, wordt het nemen van het beentransplantaat niet als zodanig vergoed : het maakt deel uit van de ingreep wegens pseudoarthrosis. PDF
I14k_002 13/03/2002 8,00 De osteosynthese mag worden vergoed en het gipsverband dat wordt aangelegd op het einde van de operatie, wordt overeenkomstig de bepalingen van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen gehonoreerd tegen 50 pct. van de daarvoor opgegeven waarde. PDF
I14k_003 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 03 PDF
I14k_003 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_003 13/03/2002 2,00 Meniscectomie en hechten van een scheur van de gekruiste gewrichtsband langs een transcondylaire laterale incisie. PDF
I14k_003 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_003 13/03/2002 4,00 Het gaat om een knie-arthrotomie die verscheidene ingrepen omvat. Bij toepassing van de bepalingen van artikel 15, § 3, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, mag alleen de verstrekking met de hoogste betrekkelijke waarde worden geattesteerd, in dit geval nr. 290076 - 290080 Exeresis van interne of externe meniscus van de knie N 250. PDF
I14k_004 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 04 PDF
I14k_004 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_004 13/03/2002 2,00 Wegnemen van epifysaire agrafen (twee aan de binnenzijde van de knie en twee aan de buitenzijde van de knie). De heelkundige verstrekking wordt getarifeerd onder nr. 280055 - 280066 Wegnemen van diepliggend syntheematerieel : schroeven, draden of agrafen (ongeacht het aantal) N 100. Dient ermee rekening te worden gehouden dat er verscheidene lokalisaties van het synthesematerieel zijn ? PDF
I14k_004 13/03/2002 4,00 ANTWOORD PDF
I14k_004 13/03/2002 5,00 Het honorarium voor een heelkundige bewerking die in de nomenclatuur onder een zelfde rubriek verscheidene operatietijden groepeert die nodig zijn voor de uitvoering ervan, mag eenmaal worden vergoed. PDF
I14k_004 13/03/2002 6,00 Het is met name het geval voor het plaatsen of het wegnemen van synthesematerieel waarbij rekening wordt gehouden met het geheel van het materieel en niet met het aantal lokalisaties. PDF
I14k_004 13/03/2002 7,00 In het voorgelegde geval mag verstrekking nr. 280055 - 280066 N 100 derhalve eenmaal worden vergoed. PDF
I14k_005 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 05 PDF
I14k_005 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_005 13/03/2002 2,00 Aanbrengen van een uitwendige director bij een patiënt die lijdt aan een open breuk van de tibiadiafyse. PDF
I14k_005 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_005 13/03/2002 4,00 Die verstrekking moet worden geattesteerd onder nr. 290555 - 290566 Bloedige behandeling van fractuur van tibiadiafyse N 300. PDF
I14k_008 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 08 PDF
I14k_008 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_008 13/03/2002 2,00 Verwijderen van een cerclage of van de pinnen van een patella PDF
I14k_008 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_008 13/03/2002 4,00 Het verwijderen van een cerclage of van de pinnen van een patella moet worden geattesteerd onder nr. 280033 - 280044 Wegnemen van subcutaan synthesematerieel N 30. PDF
I14k_009 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 09 PDF
I14k_009 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_009 13/03/2002 2,00 Naar voren brengen van de patellapees volgens het procédé van Maquet, d.w.z. splijten met een beitel van het voorste gedeelte van het proximaal derde van het scheenbeen en handhaven van die vooruitgeschoven stand door een iliacale ent, geplaatst tussen de tuberositas tibiae en de rest van de scheenbeenmetafyse. PDF
I14k_009 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_009 13/03/2002 4,00 Het naar voor brengen van de patellapees volgens het procédé van Maquet, moet worden geattesteerd onder nr. 290916 - 290920 Osteotomie van tibiaplateau N 350. PDF
I14k_010 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 10 PDF
I14k_010 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_010 13/03/2002 2,00 In een geval van likdoorn boven een hygroma, verricht de geneesheer, nadat de likdoorn is weggenomen, de resectie van de slijmbeurs. Wat is de tarifering ? PDF
I14k_010 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_010 13/03/2002 4,00 De resectie van een slijmbeurs moet worden getarifeerd 353231 - 353242 ° Wegnemen of uitroeien, door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie), van allerhande oppervlakkige tumors van huid, of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare niet traumatische letsels, volledige behandeling K 40, met uitsluiting van de resectie van slijmbeurzen als dusdanig opgenomen in de nomenclatuur en die moeten dientengevolge worden geattesteerd op basis van hun eigen codenummer. PDF
I14k_011 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 11 PDF
I14k_011 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_011 13/03/2002 2,00 Heelkundige bewerking wegens syndactylie : scheiden van alle vingers die met elkaar vergroeid zijn. PDF
I14k_011 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_011 13/03/2002 4,00 Volgens de omschrijving zelf van de verstrekkingen nrs. 287895 - 287906 en 287910 - 287921, moet de herstelling van de tweede commissuur en van elke volgende tegen N 100 worden getarifeerd wanneer ze tijdens dezelfde operatiezitting worden verricht; de eerste wordt tegen N 200 getarifeerd. PDF
I14k_011 13/03/2002 5,00 De bepalingen van artikel 15, § 4, betreffende de opereerstreken moeten niet worden toegepast. PDF
I14k_011 13/03/2002 6,00 Dezelfde redenering geldt voor de verstrekkingen nrs. 287954 - 287965 en 287976 - 287980, 287991 - 288002 en 288013 - 288024. PDF
I14k_012 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 12 PDF
I14k_012 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_012 13/03/2002 2,00 Hoe moet het wegnemen van diepliggende stiften worden getarifeerd ? PDF
I14k_012 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_012 13/03/2002 4,00 Het wegnemen van diepliggend osteosynthesematerieel is in de nomenclatuur gerangschikt naar gelang van het type van het aangewende materieel. PDF
I14k_012 13/03/2002 5,00 Het wegnemen van stiften moet steeds worden geattesteerd onder het nummer 280033 - 280044 Wegnemen van subcutaan synthesematerieel N 30. PDF
I14k_014 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 14 PDF
I14k_014 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_014 13/03/2002 2,00 Welke tarifering moet worden toegepast voor de volledige behandeling van de ziekte van Dupuytren door aponeurectomie op een of twee radii, met een huidexcisie die een huident vergt ? PDF
I14k_014 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_014 13/03/2002 4,00 Wanneer naar aanleiding van een gedeeltelijke aponeurectomie van de handpalm een huidoverplanting wordt verricht, moet het nummer 287350 - 287361 Gedeeltelijke aponeurectomie van de handpalm N 200 worden geattesteerd. PDF
I14k_014 13/03/2002 5,00 De totale aponeurectomie van de handpalm waarin is voorzien in de nummers 287372 - 287383 Totale aponeurectomie van handpalm N 325 en 287394 - 287405 Totale aponeurectomie van handpalm met huident N 375 beoogt een aponeurectomie die betrekking heeft op vier radii, d.w.z. de totale aponeurectomie van de handpalm zonder de duim. PDF
I14k_014 13/03/2002 6,00 Een aponeurectomie die betrekking heeft op minder dan vier radii, moet worden getarifeerd onder het nummer 287350 - 287361 Gedeeltelijke aponeurectomie van handpalm N 200, ongeacht of ze al dan niet met een huidoverplanting wordt verricht. PDF
I14k_015 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 15 PDF
I14k_015 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_015 13/03/2002 2,00 Hoe moet de reconstructie van een ligament van het collateraal apparaat van een interfalangeaal (of van een metacarpofalangeaal) gewricht worden getarifeerd ? PDF
I14k_015 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_015 13/03/2002 4,00 Indien het gaat om de reconstructie van een interfalangeaal ligament ten gevolge van een interfalangeale bandslapte, moet de verstrekking door gelijkstelling worden getarifeerd onder het nr. 286053 - 286064 Interfalangeale arthrotomie of capsulotomie van een vinger N 60. PDF
I14k_016 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 16 PDF
I14k_016 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_016 13/03/2002 2,00 Na een heelkundige bewerking wegens bimalleolusbreuk (290651 - 290662 N 250) rekent de heelkundige de verstrekkingen 280055 - 280066 N 100 + 280055 - 280066 N100/2 aan voor het wegnemen van het synthesematerieel door diepe ingreep. PDF
I14k_016 13/03/2002 3,00 Mag worden aangenomen dat het hier om twee opereerstreken gaat of moet worden beschouwd dat de bewerking in één operatiestreek is verricht, rekening ermee houdende dat, alhoewel er twee toegangswegen zijn, de heelkundige positie van de bimalleolaire fractuur slechts als één bewerking wordt getarifeerd ? PDF
I14k_016 13/03/2002 4,00 ANTWOORD PDF
I14k_016 13/03/2002 5,00 Het wegnemen van het synthesematerieel dat is geplaatst tijdens de positie van een bimalleolusbreuk, mag eenmaal worden vergoed onder nr. 280055 - 280066 Wegnemen van diepliggend synthesematerieel : schroeven, draden, agrafen (ongeacht het aantal) N 100, hoewel er twee incisies zijn. PDF
I14k_017 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 17 PDF
I14k_017 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_017 13/03/2002 2,00 Orthopedische behandeling van verscheidene breuken waarvan de contentie geschiedt met een enkel gipsverband. PDF
I14k_017 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_017 13/03/2002 4,00 Indien iedere breuk een repositie vergt, wordt de hoofdrepositie gehonoreerd tegen 100 pct. en de volgende repositie of reposities tegen 50 pct. van de voor die verstrekkingen opgegeven waarden. PDF
I14k_017 13/03/2002 5,00 Indien de breuken geen repositie vergen of indien slechts één van de breuken een repositie vergt, mag alleen de ingreep met de hoogste betrekkelijke waarde worden geattesteerd. PDF
I14k_018 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 18 PDF
I14k_018 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_018 13/03/2002 2,00 Hoe moet in de volgende gevallen worden getarifeerd : PDF
I14k_018 13/03/2002 3,00 1) breuk van de onderarm met zeer uigesproken hoekstand : aangezien de patiënt niet nuchter is, maakt men met de onderarm een korte, droge beweging zodat een gepolsterd gipsverband kan worden aangelegd van de bovenarm tot de hand. 's Anderdaags blijkt die vorm van repositie ontoereikend en verricht men een repositie onder algemene anesthesie en T.V.-controle; PDF
I14k_018 13/03/2002 4,00 2) een patiënt heeft een splinterbreuk van de humeruscondylus. Daar de elleboog zeer gezwollen is, wordt een gepolsterd gipsverband aangelegd van de oksel tot de vingers zonder anesthesie om de verdere verschuiving en de wrijving van de fragmenten te voorkomen. Na vijf dagen wordt de osteosynthese verricht met aanleggen van een nieuw gipstoestel; PDF
I14k_018 13/03/2002 5,00 3) een patiënt is behandeld wegens een breuk van de pols door repositie onder narcose en immobilisatie door een gipsverband. Bij de controle, drie weken later, wordt een lichte secundaire verplaatsing radiaalwaarts vastgesteld. De breuk schijnt noch klinisch noch radiologisch geconsolideerd en er wordt een nieuw gipsverband aangelegd om de radiale afwijking tijdens het hard worden van het gips, te verminderen, maar die ingreep is niet uitgevoerd onder narcose. PDF
I14k_018 1/01/2014 6,00 4) een niet-verplaatste fractuur wordt met een gipsverband behandeld en er wordt dus een behandeling van fractuur zonder repositie aangerekend. PDF
I14k_018 1/01/2014 7,00 Ondanks deze immobilisatie verplaatst de fractuur zich toch in de loop van de eerste weken na het trauma. Om een osteosynthese te vermijden (vooral bij kinderen) wordt geopteerd voor een reductie onder algemene narcose. Kan in dit geval een behandeling van fractuur met repositie geattesteerd worden ? PDF
I14k_018 13/03/2002 8,00 ANTWOORD PDF
I14k_018 13/03/2002 9,00 1) Het aanleggen van een voorlopig gipsverband in afwachting van een latere repositie, moet worden geattesteerd onder de rubriek "Gipstoestellen". In het uiteengezette geval moet het voorlopig gipsverband worden geattesteerd onder nr. 297172 - 297183 ° Gipstoestel : van elleboog N 65. PDF
I14k_018 13/03/2002 10,00 De repositie die 's anderdaags is verricht onder algemene anesthesie en T.V.-controle, moet worden geattesteerd onder nr. 296376 - 296380 Diafysaire fractuur van onderarm : twee beenderen N 250. PDF
I14k_018 13/03/2002 11,00 2) Het aanleggen van een voorlopig gipsverband in afwachting van een latere osteosynthese, moet worden getarifeerd onder de rubriek : "Gipstoestellen". In het beschreven geval moet de eerste verstrekking derhalve worden geattesteerd onder nr. 297194 - 297205 ° Gipstoestel : van arm N 65. PDF
I14k_018 13/03/2002 12,00 De osteosynthese met aanleggen van een gipstoestel, verricht tijdens de tweede bewerking, moet worden geattesteerd onder nr. 283894 - 283905 Bloedige behandeling van fractuur van humeruspalet N 350, plus 297194 - 297205 ° Gipstoestel : van arm N65/2. PDF
I14k_018 13/03/2002 13,00 3) Als na een orthopedische behandeling van een breuk met repositie, in de loop van de behandeling een nieuw gipsverband wordt aangelegd, moet dat worden aangezien als het aanleggen van een gipstoestel, zelfs indien bij die gelegenheid een ascorrectie wordt aangebracht. PDF
I14k_018 13/03/2002 14,00 In het beschreven geval moet de eerste ingreep worden geattesteerd onder nr. 296391 - 296402 Fractuur van het distale uiteinde van één of van beide beenderen van de onderarm N 150. PDF
I14k_018 13/03/2002 15,00 De latere ingreep moet worden geattesteerd onder nr. 297135 - 297146 ° Gipstoestellen : van pols en/of hand N 40. PDF
I14k_018 1/01/2014 16,00 4) bij laattijdige verplaatsing van een fractuur, wanneer gekozen wordt voor een gesloten reductie onder narcose in plaats van voor een osteosynthese, kan toch een behandeling van fractuur met repositie worden aangerekend ondanks de toepassingsregel : bij de behandelingen van een zelfde fractuur mogen de omschrijvingen ?Behandelingen van fracturen zonder repositie? en ?Behandelingen van fracturen met repositie? niet na elkaar worden aangerekend. PDF
I14k_019 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 19 PDF
I14k_019 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I14k_019 13/03/2002 2,00 Hoe moet een behandeling van een breuk met continue tractie worden getarifeerd ? PDF
I14k_019 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_019 13/03/2002 4,00 Als de enige definitieve behandeling de behandeling met continue tractie is, moet de ingreep worden getarifeerd als een behandeling van een fractuur met repositie; de tractie is dan immers gekozen als repositiemiddel. PDF
I14k_019 13/03/2002 5,00 Als het aanleggen van een tractie een voorlopig middel is met het oog op een latere repositie door welk procédé ook, moet die tractie worden geattesteerd onder het nummer 145250 - 145261 Dringend voorlopig aanleggen van een contentietoestel in geval van fracturen of luxaties (mag slechts eenmaal per geval worden aangerekend) K 12 of, als het gaat om een tractie doorheen de beenderen, onder het nummer 280114 - 280125 Vervangen van stiften of schroeven doorheen de beenderen tijdens een continue tractie N 30. PDF
I14k_019 13/03/2002 6,00 De voormelde tarifering wordt evenwel niet toegepast als het gaat om een continue tractie met stift met het oog op een orthopedische heelkundige correctie van een fractuur van een onderste lidmaat, die wordt beoogd door de verstrekking 294792 - 294803 Bijkomend honorarium voor continue tractie met het oog op een orthopedische heelkundige correctie van fracturen van de onderste ledematen, verricht naar aanleiding van de verstrekkingen nrs. 288853 - 288864, 288875 - 288886, 289273 - 289284 t.e.m. 289391 - 289402, 290474 - 290485, 290496 - 290500, 290533 - 290544, 290555 - 290566 en 290570 - 290581, N 90. PDF
I14k_020 24/06/2003 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 20 PDF
I14k_020 24/06/2003 1,00 VRAAG : PDF
I14k_020 24/06/2003 2,00 Onder welk codenummer moet een infiltratie van het handwortelkanaal worden geattesteerd ? PDF
I14k_020 24/06/2003 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_020 24/06/2003 4,00 De infiltratie van het handwortelkanaal is niet voorzien in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en mag niet worden geattesteerd. Ze maakt niet het voorwerp uit van een verzekeringstegemoetkoming. PDF
I14k_021 24/06/2003 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 14k - REGEL 21 PDF
I14k_021 24/06/2003 1,00 VRAAG : PDF
I14k_021 24/06/2003 2,00 Hoe moet het aanleggen van gipsen aan beide onderste ledematen tijdens een zelfde raadpleging worden getarifeerd (bv. 299176 - 299180 °Gipslaars of toestel van Delbet N 65) ? PDF
I14k_021 24/06/2003 3,00 ANTWOORD PDF
I14k_021 24/06/2003 4,00 De verstrekking 299176 - 299180 ° Gipslaars of toestel van Delbet N 65 is gerangschikt onder rubriek "I. Heelkundige verstrekkingen" van artikel 14 k) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Dientengevolge moet de regel van de opereerstreken van artikel 15, § 4 van de nomenclatuur worden toegepast. PDF
I14k_021 24/06/2003 5,00 In het voorgelegde voorbeeld moet er dus als volgt worden geattesteerd : 299176 - 299180 ° N 65 plus 299176 - 299180 ° N65/2 PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.