Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N10
Vanaf
1/04/1985
Verlossingen - operatieve hulp
K 25
Vanaf
1/04/1985
  • K = 1,302706 (1/01/2021)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk IV. Verlossingen
  • Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien
  • c) wanneer daarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor gynecologie en verloskunde (DG) vereist is
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.