Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Laparotomie wegens tubaire zwangerschap zonder bloeding

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.