Instructies facturatie

431605
Laparotomie wegens tubaire zwangerschap zonder bloeding
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.