Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)

Laparotomie wegens intra-abdominale bloeding

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.