Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Toepassing van Thorium X voor huidletsels ( per zitting ) ( mag niet worden gecumuleerd met de raadpleging )

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.