Diverse info toegewezen aan het codenummer

Cone Beam computergestuurde tomografie (CBCT) zonder contrast van een lidmaat, voor het gehele onderzoek

Type Info Info Detail Info  
Ultrakorte omschrijving van het codenummer CBCT:ZONDER.CONTR Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer CBCT:SANS.CONTRAST Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 458474 - 458485
Het effectief overeenstemmend codenummer 458474
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 2 Gehospitaliseerd
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 458474 - 458485
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 458474
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie : Röntgendiagnose
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde PDF
Basisgegeven voor facturatie Coëfficientgetal/nombre-coefficient Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/lettre-clé De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen PDF
Basisgegeven voor facturatie 785013 Het betreft een regularisatiecode facturatie
Basisgegeven voor facturatie Artsen_Médecins Sector boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Medische beeldvorming_Imagerie médicale Boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Artikel 17 : Honoraria - 11° bis. Nucleaire magnetische resonanti_Article 17 : Honoraires - 11°bis Résonance magnétique nucléaire Detail boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie 02809 Code boekhoudgroep
Coëfficiëntgetal van het codenummer : categorie CAT_N>=100 Categorie N >= 100
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.