Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)

Cone Beam computergestuurde tomografie (CBCT) zonder contrast van een lidmaat, voor het gehele onderzoek

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.