Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Cone Beam computergestuurde tomografie (CBCT) zonder contrast van een lidmaat, voor het gehele onderzoek

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A17§01_112 1/03/2019 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17 PDF
A17§01_112 1/03/2019 1,00 De verstrekking 458474-458485 kan enkel worden aangerekend indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan : PDF
A17§01_112 1/03/2019 2,00 1) wanneer een radiografie onvoldoende diagnostische informatie verstrekt voor : PDF
A17§01_112 1/03/2019 3,00 a) de herevaluatie of opvolging van subtiele of complexe fracturen, een afscheuringsfractuur (avulsie) of subluxaties; PDF
A17§01_112 1/03/2019 4,00 b) de diagnose of herevaluatie van een klinisch op fractuur verdacht letsel bij negatieve voorafgaande radiografieën; PDF
A17§01_112 1/03/2019 5,00 c) de evaluatie van vertraagde genezing of "non-union"; PDF
A17§01_112 1/03/2019 6,00 2) preoperatieve evaluatie en planning van een complexe fractuurdislocatie; PDF
A17§01_112 1/03/2019 7,00 3) postoperatief nazicht van het perifeer bot met aanwezigheid van osteosynthesemateriaal of chirurgische complicaties. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.