Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N50
Vanaf
1/06/1991
Röntgendiagnose
N 30
Vanaf
1/11/1992
  • N = 0,671305 (1/01/2021)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 6. Medische beeldvorming
  • Art. 17. bis. Echografieën
  • § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is
  • Bidimensionele echografie
  • 1. Echografieën buiten het toezicht op de zwangerschap
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.