Diverse info toegewezen aan het codenummer

Herhaling binnen het kalenderjaar van de verstrekking 460456 - 460460 of 469814 - 469825 voor één van de volgende indicaties. De opname en archivering van het onderzoek op magneetband of digitale drager is vereist, evenals een gedetailleerd protocol en het bijhouden van een register van de herhalingsonderzoeken

Type Info Info Detail Info  
Ultrakorte omschrijving van het codenummer HERH.ECHO@<1JAAR Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer REP.ECHO@<1ANS Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 461215 - 461226
Het effectief overeenstemmend codenummer 461215
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 2 Gehospitaliseerd
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 461215 - 461226
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 461215
Cumul is toegelaten met : 460460 Het is een lijst van meerdere codenummers PDF
Cumul is toegelaten met : 469825 Het is een lijst van meerdere codenummers PDF
Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur
Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur PDF
Een specifieke lijst is vereist lijst/liste Lijst met de aantallen van de verschillende indicaties PDF
Een voorafgaande verstrekking is vereist 460460 Het is een lijst van meerdere codenummers PDF
Een voorafgaande verstrekking is vereist 460825 Het is een lijst van meerdere codenummers PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde PDF
Basisgegeven voor facturatie Coëfficientgetal/nombre-coefficient Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen PDF
Basisgegeven voor facturatie 785013 Het betreft een regularisatiecode facturatie
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.