Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Herhaling binnen het kalenderjaar van de verstrekking 460456 - 460460 of 469814 - 469825 voor één van de volgende indicaties. De opname en archivering van het onderzoek op magneetband of digitale drager is vereist, evenals een gedetailleerd protocol en het bijhouden van een register van de herhalingsonderzoeken

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A17b§01_02 1/08/2002 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§01_02 1/08/2002 1,00 Herevaluatie op indicatie, binnen het jaar: PDF
A17b§01_02 1/08/2002 2,00 * Bij optreden van PDF
A17b§01_02 1/08/2002 3,00 A1. een nieuwe klinische symptomatologie of nieuwe klinische tekenen bij een patiënt zonder gekende cardiale pathologie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 4,00 A2. wijzigingen van functionele tekenen of van het klinisch onderzoek, of bij optreden van verwikkelingen, bij een patiënt met voordien aangetoond hartlijden. PDF
A17b§01_02 1/08/2002 5,00 * met het oog op de diagnose van één van de volgende klinische toestanden PDF
A17b§01_02 1/08/2002 6,00 B1. acuut myocardinfarct; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 7,00 B2. hartdecompensatie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 8,00 B3. pericarduitstorting, pericarditis constrictiva of hemopericard; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 9,00 B4 vermoed of bewezen hartgezwel; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 10,00 B5 bacteriële endocarditis; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 11,00 B6. aortadissectie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 12,00 B7. longembolie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 13,00 B8. arteriële pulmonaire hypertensie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 14,00 B9. thoraxtrauma; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 15,00 B10. gebruik van cardiotoxische medicatie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 16,00 B11. cardioversie van een voorkameraritmie. PDF
A17b§01_02 1/08/2002 17,00 * vóór heelkunde buiten het hart met matig of hoog risico of cardiovasculaire heelkunde wanneer het vorig echocardiografisch-Doppler onderzoek minder dan een jaar geleden is, in geval van: PDF
A17b§01_02 1/08/2002 18,00 C1. matig ernstig asymptomatisch aorta- of mitraalkleplijden; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 19,00 C2. vermoed of bewezen ischemisch hartlijden; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 20,00 C3. gekende cardiomyopathie of hartdecompensatie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 21,00 C4. niet of onvolledig gecorrigeerd aangeboren hartlijden. PDF
A17b§01_02 1/08/2002 22,00 * voor evaluatie van de resultaten van een therapeutische ingreep na PDF
A17b§01_02 1/08/2002 23,00 D1. klepchirurgie, correctie van aangeboren hartlijden of wegname van een cardiaal gezwel; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 24,00 D2. percutane mitralis commissurotomie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 25,00 D3. radiofrequentie-ablatie van een aritmie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 26,00 D4. verzwaren van de anticoagulantiabehandeling of trombolyse in geval van kunstklep thrombose; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 27,00 D5. een episode van hartdecompensatie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 28,00 D6. pericardocentese; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 29,00 D7. behandeling van arteriële pulmonaire hypertensie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 30,00 * systematische herevaluatie binnen het jaar om het verloop te volgen van volgende aandoeningen: PDF
A17b§01_02 1/08/2002 31,00 E1. matige asymptomatische aortastenose om de evolutiesnelheid te beoordelen (éénmaal); PDF
A17b§01_02 1/08/2002 32,00 E2. ernstig aorta- of mitraliskleplijden (max 2 maal per jaar); PDF
A17b§01_02 1/08/2002 33,00 E3. matig of ernstig aorta- of mitraliskleplijden, asymptomatisch of met kunstklep, plastie, autogreffe of homogreffe tijdens de zwangerschap (max 2 maal per zwangerschap); PDF
A17b§01_02 1/08/2002 34,00 E4. dilatatie van de aorta ascendens (maximum 2 maal per jaar); PDF
A17b§01_02 1/08/2002 35,00 E5. sekwellen van bacteriële endocarditis; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 36,00 E6. acuut myocardinfarct ( 1 maal tijdens de hospitalisatie en eenmaal tijdens het eerste jaar in afwezigheid van verwikkelingen); PDF
A17b§01_02 1/08/2002 37,00 E7. aortadissectie; PDF
A17b§01_02 1/08/2002 38,00 E8. harttransplantatie. PDF
A17b§09 1/08/2002 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§09 1/08/2002 1,00 § 9. PDF
A17b§09 1/08/2002 2,00 Elke verstrekker die cardiale echografieën onder de codenummers 461215 - 461226 aanrekent moet hiervan een lijst opstellen met de aantallen van de verschillende indicaties, in volgorde zoals in de omschrijving. Deze lijst moet ter beschikking gehouden worden van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV en van de Belgische Vereniging voor cardiologie. PDF
A17b§09 1/08/2002 3,00 Voor de cardiale echografie moeten de termen "herhaling-herevaluatie binnen het jaar" begrepen worden per groep verstrekkers die gewoonlijk op georganiseerde wijze samenwerkt. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.