Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Herhaling binnen het kalenderjaar van de verstrekking 460456 - 460460 of 469814 - 469825 voor één van de volgende indicaties. De opname en archivering van het onderzoek op magneetband of digitale drager is vereist, evenals een gedetailleerd protocol en het bijhouden van een register van de herhalingsonderzoeken

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A26§10 1/02/2011 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 26 PDF
A26§10 1/05/2019 1,00 § 10. Voor de verstrekkingen inzake echografie van artikel 17bis wordt alleen een bijkomend honorarium betaald voor de hierna opgesomde verstrekkingen : 459712 - 459723, 459734 - 459745, 459970 - 459981, 460003, 460051 - 460062, 460073 - 460084, 460095 - 460106, 460110 - 460121, 460154 - 460165, 460176 - 460180, 460191 - 460202, 460235 - 460246, 460250 - 460261, 460272 - 460283, 460294 - 460305, 460316 - 460320, 460331 - 460342, 460375 - 460386, 460456 - 460460, 460493 - 460504, 460530 - 460541, 460574 - 460585, 460633 - 460644, 460832 - 460843, 460854 - 460865, 461156 - 461160, 461215 - 461226, 461230 - 461241, 461322, 461355 - 461366, 461370 - 461381, 468731 - 468742, 468753 - 468764, 468812 - 468823, 461731 - 461742, 461753 - 461764 en 461812 - 461823. PDF
A26§10 1/06/1991 2,00 De verstrekkingen die worden verricht door een geneesheer specialist, mogen worden aangerekend voor zover ze dringend zijn gevraagd door de voorschrijvende geneesheer tijdens de hiervoren vermelde uren en de resultaten onmiddellijk zijn meegedeeld aan de geneesheer die verantwoordelijk is voor de spoedbehandeling van de patiënt. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.