Diverse info toegewezen aan het codenummer

Bilateraal kleurenduplexonderzoek met een volledig bilan van de arteriële bloedvaten van de beide bovenste of beide onderste ledematen

Type Info Info Detail Info  
Ultrakorte omschrijving van het codenummer BIL.KL.DUP-ART.BLDV. Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer EX.DUP.BIL.VAISS.ART Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 469011 - 469022
Het effectief overeenstemmend codenummer 469011
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 2 Gehospitaliseerd
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 469011 - 469022
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 469011
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie : Röntgendiagnose
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.