Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Bilateraal kleurenduplexonderzoek met een volledig bilan van de arteriële bloedvaten van de beide bovenste of beide onderste ledematen

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.