Diverse info toegewezen aan het (sub)artikel

Unilateraal kleurenduplexonderzoek met een volledig bilan van de oppervlakkige en diepe veneuze bloedvaten van een onderste of bovenste lidmaat

Type Info Info Detail Info  
Een maximum aantal van de verstrekkingen mag worden aangerekend per dag 1 Maximaal aan te rekenen per patiënt/rechthebbende en per dag PDF
De verstrekking wordt niet gehonoreerd indien de verstrekker volgende kwalificatie heeft : Kwalificatie/Qualification Specialist voor röntgendiagnose. PDF
Specificatie van het formulier ANNEX01 Bijlage 01 van de Verordening van 28/07/2003 PDF
Specificatie van het formulier ANNEX02 Bijlage 01 van de Verordening van 28/07/2003 PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.