Diverse info toegewezen aan het codenummer

Unilateraal kleurenduplexonderzoek met een volledig bilan van de oppervlakkige en diepe veneuze bloedvaten van een onderste of bovenste lidmaat

Type Info Info Detail Info  
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 1 Ambulant
Ultrakorte omschrijving van het codenummer UNI.KL.DUP-VEN.BLDV Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer DUP.UNI.LAT.VAISSE.V Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 469033 - 469044
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 469033 - 469044
Het effectief overeenstemmend codenummer 469044
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 469044
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.