Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Unilateraal kleurenduplexonderzoek met een volledig bilan van de arteriële bloedvaten van een onderste of bovenste lidmaat

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.