Diverse info toegewezen aan het codenummer

Volledig transthoracaal echografisch bilan van het hart, waarbij bidimensionele beelden bekomen worden in minstens drie verschillende snedevlakken, en kleuren-Doppler signalen en in spectraal mode ter hoogte van minstens drie klepopeningen. De opname en archivering van het onderzoek op magneetband of digitale drager is vereist, evenals een gedetailleerd protocol

Type Info Info Detail Info  
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 2 Gehospitaliseerd
Ultrakorte omschrijving van het codenummer VOL.TR.THOR.ECH.HART Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer ECH.TR.THOR.CARD.CPT Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 469814 - 469825
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 469814 - 469825
Het effectief overeenstemmend codenummer 469814
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 469814
Cumul is verboden met : 469700 PDF
Cumul is toegelaten met : 461226 Het is een lijst van meerdere codenummers PDF
Cumul is toegelaten met : 461241 Het is een lijst van meerdere codenummers PDF
Cumul is toegelaten met : 469641 Het is een lijst van meerdere codenummers PDF
Cumul is toegelaten met : 469663 Het is een lijst van meerdere codenummers PDF
Een minimum aantal is vereist 3 Minimum sneden PDF
Indexcijfer : 1 Geen indexering per 01/01/2020 PDF
Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 PDF
Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur
Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur PDF
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie : Röntgendiagnose
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie : Totaalgroep van de Artsen
De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : Kwalificatie/Qualification Arts-specialist in de cardiologie PDF
De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : Kwalificatie/Qualification Arts-specialist in inwendige geneeskunde PDF
De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : Kwalificatie/Qualification Arts-specialist in de medische oncologie PDF
De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : Kwalificatie/Qualification arts-specialist voor kindergeneeskunde PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde PDF
Basisgegeven voor facturatie Coëfficientgetal/nombre-coefficient Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen PDF
Basisgegeven voor facturatie 785013 Het betreft een regularisatiecode facturatie
Basisgegeven voor facturatie Artsen_Médecins Sector boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Medische beeldvorming_Imagerie médicale Boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Artikel 17 quater - 2. Cardiovasculaire echografieën_Article 17 quater - Echographies cardiovasculaires Detail boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie 02828 Code boekhoudgroep
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.