Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Volledig transthoracaal echografisch bilan van het hart, waarbij bidimensionele beelden bekomen worden in minstens drie verschillende snedevlakken, en kleuren-Doppler signalen en in spectraal mode ter hoogte van minstens drie klepopeningen. De opname en archivering van het onderzoek op magneetband of digitale drager is vereist, evenals een gedetailleerd protocol

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A17q§01_02 1/04/2003 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17quater PDF
A17q§01_02 1/04/2003 1,00 Herevaluatie op indicatie, binnen het jaar: PDF
A17q§01_02 1/04/2003 2,00 -bij optreden van: PDF
A17q§01_02 1/04/2003 3,00 A1. een nieuwe klinische symptomatologie of nieuwe klinische tekenen bij een patiënt zonder gekende cardiale pathologie; PDF
A17q§01_02 1/04/2003 4,00 A2. wijzigingen van functionele tekenen of van het klinisch onderzoek, of bij optreden van verwikkelingen, bij een patiënt met voordien aangetoond hartlijden PDF
A17q§01_02 1/04/2003 5,00 -met het oog op de diagnose van één van volgende klinische toestanden: PDF
A17q§01_02 1/04/2003 6,00 B1. acuut myocardinfarct PDF
A17q§01_02 1/04/2003 7,00 B2. hartdecompensatie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 8,00 B3. pericarduitstorting, pericarditis constrictiva of hemopericard PDF
A17q§01_02 1/04/2003 9,00 B4. vermoed of bewezen hartgezwel PDF
A17q§01_02 1/04/2003 10,00 B5. bacteriële endocarditis PDF
A17q§01_02 1/04/2003 11,00 B6. aortadissectie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 12,00 B7. longembolie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 13,00 B8. arteriële pulmonaire hypertensie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 14,00 B9. thoraxtrauma PDF
A17q§01_02 1/04/2003 15,00 B10. gebruik van cardiotoxische medicatie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 16,00 B11. cardioversie van een voorkameraritmie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 17,00 -vóór heelkunde buiten het hart met matig of hoog risico of cardiovasculaire heelkunde wanneer het vorig echocardiografisch-Doppler onderzoek minder dan een jaar geleden is, in geval van: PDF
A17q§01_02 1/04/2003 18,00 C1. matig ernstig asymptomatisch aorta- of mitraalkleplijden PDF
A17q§01_02 1/04/2003 19,00 C2. vermoed of bewezen ischemisch hartlijden PDF
A17q§01_02 1/04/2003 20,00 C3. gekende cardiomyopathie of hartdecompensatie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 21,00 C4. niet of onvolledig gecorrigeerd aangeboren hartlijden PDF
A17q§01_02 1/04/2003 22,00 -voor evaluatie van de resultaten van een therapeutische ingreep na: PDF
A17q§01_02 1/04/2003 23,00 D1. klepchirurgie, correctie van aangeboren hartlijden of wegname van een cardiaal gezwel PDF
A17q§01_02 1/04/2003 24,00 D2. percutane mitralis commissurotomie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 25,00 D3. radiofrequentie-ablatie van een aritmie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 26,00 D4. verzwaren van de anticoagulantiabehandeling of thrombolyse in geval van kunstklep thrombose PDF
A17q§01_02 1/04/2003 27,00 D5. een episode van hartdecompensatie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 28,00 D6. pericardocentese PDF
A17q§01_02 1/04/2003 29,00 D7. behandeling van arteriële pulmonaire hypertensie. PDF
A17q§01_02 1/04/2003 30,00 -systematische herevaluatie binnen het jaar om het verloop te volgen van volgende aandoeningen: PDF
A17q§01_02 1/04/2003 31,00 E1. matige asymptomatische aortastenose om de evolutiesnelheid te beoordelen (éénmaal) PDF
A17q§01_02 1/04/2003 32,00 E2. ernstig aorta- of mitraliskleplijden (max. 2 maal per jaar) PDF
A17q§01_02 1/04/2003 33,00 E3. matig of ernstig aorta- of mitraliskleplijden, asymptomatisch of met kunstklep, plastie, autogreffe of homogreffe tijdens de zwangerschap (max 2 maal per zwangerschap) PDF
A17q§01_02 1/04/2003 34,00 E4. dilatatie van de aorta ascendens (maximun 2 maal per jaar) PDF
A17q§01_02 1/04/2003 35,00 E5. sekwellen van bacteriële endocarditis PDF
A17q§01_02 1/04/2003 36,00 E6. acuut myocardinfarct (1maal tijdens de hospitalisatie en 1 maal tijdens het eerste jaar in afwezigheid van verwikkelingen) PDF
A17q§01_02 1/04/2003 37,00 E7. aortadissectie PDF
A17q§01_02 1/04/2003 38,00 E8. harttransplantatie. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.