Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Volledig transthoracaal echografisch bilan van het hart, waarbij bidimensionele beelden bekomen worden in minstens drie verschillende snedevlakken, en kleuren-Doppler signalen en in spectraal mode ter hoogte van minstens drie klepopeningen. De opname en archivering van het onderzoek op magneetband of digitale drager is vereist, evenals een gedetailleerd protocol

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A26§13 1/01/2012 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 26 PDF
A26§13 1/05/2019 1,00 § 13. Voor de verstrekkingen inzake echografie van artikel 17quater wordt alleen een bijkomend honorarium betaald voor de hierna opgesomde verstrekkingen: 469291 - 469302, 469313 - 469324, 469335 - 469346, 469350 - 469361, 469372 -469383, 469416 - 469420, 469431 - 469442, 469453 - 469464, 469475 - 469486, 469490 - 469501, 469512 - 469523, 469534 - 469545, 469571 - 469582, 469593 - 469604, 469615 - 469626, 469630 - 469641, 469652 - 469663, 469700, 469711 - 469722, 469733 - 469744, 469755 - 469766, 469770 - 469781, 469792 - 469803, 469814 - 469825, 469836 - 469840, 469210 - 469221, 469232 - 469243, 468731 - 468742, 468753 - 468764 en 468812 - 468823. PDF
A26§13 1/04/2003 2,00 De verstrekkingen die worden verricht door een geneesheer specialist, mogen worden aangerekend voor zover ze dringend zijn gevraagd door de voorschrijvende geneesheer tijdens de hierboven vermelde uren en de resultaten onmiddellijk zijn meegedeeld aan de geneesheer die verantwoordelijk is voor de spoedbehandeling van de patiënt. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.