Diverse info toegewezen aan het codenummer

Volledig transoesofagaal echografisch bilan van het hart, waarbij bidimensionele beelden bekomen worden in minstens drie verschillende snedevlakken, en kleuren-Doppler signalen ter hoogte van minstens 3 klepopeningen. De opname en archivering van het onderzoek op magneetband of digitale drager is vereist, evenals een gedetailleerd protocol

Type Info Info Detail Info  
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 1 Ambulant
Ultrakorte omschrijving van het codenummer VOL.TR.OESOF.ECH.COR Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer ECH.TR.OESO.CARD.CPT Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 469836 - 469840
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 469836 - 469840
Het effectief overeenstemmend codenummer 469840
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 469840
Een minimum aantal is vereist 3 Minimum sneden PDF
Indexcijfer : 1 Geen indexering per 01/01/2020 PDF
Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07quinquies_§03 Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling bedraagt 12% PDF
Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07quinquies_§03_MAX Het maximaal persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling PDF
Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07quinquies_§03 Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling PDF
Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application
Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling bedraagt 12% PDF
Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling PDF
Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende, bedrag in BEF 100 Het maximaal persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling PDF
Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende, bedrag in EUR 2,48 Het maximaal persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling PDF
Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende in % 12 Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling bedraagt 12% PDF
Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende in % 0 Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling PDF
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie : Röntgendiagnose
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie : Totaalgroep van de Artsen
De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : Kwalificatie/Qualification Arts-specialist in de cardiologie PDF
De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : Kwalificatie/Qualification arts-specialist voor kindergeneeskunde PDF
Een specifiek dossier is vereist Dossier of rapport/Dossier ou rapport PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde PDF
Basisgegeven voor facturatie Coëfficientgetal/nombre-coefficient Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen PDF
Basisgegeven voor facturatie 785013 Het betreft een regularisatiecode facturatie
Basisgegeven voor facturatie Artsen_Médecins Sector boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Medische beeldvorming_Imagerie médicale Boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Artikel 17 quater - 2. Cardiovasculaire echografieën_Article 17 quater - Echographies cardiovasculaires Detail boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie 02828 Code boekhoudgroep
Coëfficiëntgetal van het codenummer : categorie CAT_N>=100 Categorie N >= 100
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.