Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Cardiale echografische stress-test door middel van een farmacodynamische proef, inclusief de electrocardiografische controles

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.