Documenten Wettelijke basis

470713
Voorbereiding van een patient voor de transplantatie van autologe of allogene hematopoïetische bloedstamcellen
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.