Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N40
Vanaf
1/12/2006
Inwendige geneeskunde
K 201
Vanaf
1/12/2006
  • K = 2,420972 (1/01/2021)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 8. Inwendige geneeskunde
  • Art. 20. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren
  • a) de verstrekkingen die tot het specialisme inwendige geneeskunde (FA) behoren
  • Hematologische transplantaties
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.