Detail Nomenclatuurnummer

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Rubriek
N40
Vanaf
1/05/2009
Inwendige geneeskunde
K 250
Vanaf
1/05/2009
  • K = 0,681023 (1/01/2018)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 8. Inwendige geneeskunde
  • Art. 20. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren
  • a) de verstrekkingen die tot het specialisme inwendige geneeskunde (FA) behoren
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.